spn banner

Sociale projecten 

 • Hart voor West-Vlaanderen

          lees meer    &     Filmpje
 

 • Bloso kampen


   
  Jongens en meisjes uit kansarme gezinnen of uit instellingen van bijzondere jeugdzorg, die nooit de kans krijgen om op vakantie te gaan, krijgen via onze organisatie een paasvakantie om naar uit te kijken. Tijdens deze kampen, voor 8 en 12 jarigen, staan sport, spel en plezier centraal. Het sporthotel in Herentals is dan ook een gezellige plek om te knutselen, om te boogschieten, een film te bekijken, deel te nemen aan een bosspel en te dansen.
  Bij deze organisatie werken alle clubs van de divisie West-Vlaanderen samen onder leiding van Kiwanis Torhout Houtland.
   
  Uiteenzetting opzet en doelstelling
   
  Klik hier voor wat sfeerbeelden.
   
 • Special Olympics

De ondersteuning van deze bekende sportmanifestatie voor andersvalide kinderen wordt georganiseerd door het district  België-Luxemburg.

Kiwanis helpt om de 3000 atleten, 1000 begeleiders en 500 vrijwilligers de nodige infrastructuren, accommodatie en steun te bieden. "Special Olympics Belgium" spant zich in om,  door middel van sport, andersvaliden te helpen  integreren en zich te overtreffen.
 
lees meer
 
 • De Katrol  Gaspar Haenecaert en Jean- Pierre Markey van de Hogeschool West-Vlaanderen en Mieke Verhulst van het Stedenfonds leiden De Katrol in goede banen.
  De Katrol richt zich op kansarme kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar.
  De Katrol werd in 2002 opgericht als nieuw project en moest een antwoord bieden op de vraag van veel kwetsbare ouders: 'We willen dat onze kinderen het beter stellen dan ons en een diploma kan daarbij helpen.' 'Ieder jaar is het een gevecht om de nodige middelen bijeen te sprokkelen om het project te kunnen voortzetten', zeggen Mieke Verhulst en Jean-Pierre Markey.
  De Katrol wil  kansarme kinderen kansrijker maken, de zelfredzaamheid bij de ouders activeren en een studiecultuur installeren. “ De materie valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering, maar in het federaal armoedeplan schuiven we het thema kinderarmoede als centraal thema naar voren in 2010, het Europese Jaar van de Strijd tegen Armoede. In dat kader zal de werking van De Katrol zeker als voorbeeld dienen”, loofde staatssecretaris Delizée het initiatief.

  lees meer   &   filmpje   &   artikel De Grote Klok

   
 • De Kiwanis pop: Seraphine

           
   

  De Kiwanispop wordt gegeven aan kinderen die een medische behandeling of een operatie moeten ondergaan. Ze bevinden zich in een voor hen onbekende omgeving, zijn bang voor wat hen te wachten staat of hebben behoefte aan een speeltje om hun eventuele ziekenhuisverblijf aangenamer te maken.
  Aan de hand van de Kiwanispop wordt aan het kind getoond welke ingreep ze moet ondergaan.
  Inmiddels kreeg de Kiwanispop een meter, nl Yolande Moreau  en een naam: Seraphine (Cfr nieuwsberichten)
   

 • Vrouwenwerking
   
  Kiwanis Oostende Ensor ondersteunt het Centrum Algemeen Welzijnswerk & Jeugdzorg Middenkust vzw  (CAW)
  Doelgroep: alle vrouwen die dakloos/thuisloos zijn ( met of zonder kinderen) Aanbod: bieden van opvang en ondersteuning van de vrouwen in het zoeken naar een geschikte woning. Helpen om de papieren in orde brengen. Speciale werking mbt de prostitutieproblematiek.


   
 • Enkele van onze gerealiseerde sociale doelen


   
- Een meisje lijdend aan een zware spierziekte kreeg van Kiwanis
    Oostende Ensor een tussenkomst van €12.395.
- Een kindje met een
ernstige verlamming kon rekenen op onze
    steun ten bedrage van € 7.436. (lees meer)
-
Drie blindengeleide honden voor slechtziende
n ten bedrage van €
     28.592 is geschonken aan de “Vrienden & Blinden” te Koksijde.
     (lees meer)
- Ook het welgekende werk
Poverello kon op onze medewerking
    rekenen. 
- Verder sponsoren wij de
watersportkampen van het MPI De
    Haan.

- Aankoop van 2 strandjutters voor
mindervaliden, geschonken aan
    de stad Oostende. ± € 2.000.
- Slaapopvang voor kinderen in de
sloppenwijken van Rio De
    Janeiro
.
- Onze steun aan de
Special Olympics van Kiwanis België/
    Luxemburg.
- De
psychotherapie voor vier kinderen, lijdend aan ADHD, wordt
    door Kiwanis Oostende Ensor ten laste genomen. ± € 11.500.
- De steun aan
OASIS (centrum voor mishandelde vrouwen) + een
    actie voor schoolgerief voor hun kinderen
- Financiële steun voor
3 ALS-patienten voor elk € 1.860.
- Ten behoeve van een persoon uit Jabbeke stortten we € 1.860 aan
    de “Vrienden der Blinden” te Koksijde voor tussenkomst van een
   
blindegeleide hond.
-
Make a wish (€1.250) (Vrijwilligerswerk) Zij bieden kinderen
    tussen 3 en 18 jaar, die lijden aan een levensbedreigende ziekte,
    de kans hun dierbaarste wens uit te spreken.
-Tanderuis (€1.250) Thuisbegeleidingsdienst voor personen met
    autisme
-
Kiwanispoppetjes (€ 2.600) Poppetjes waarop de behandelende
    arts de ingreep of de ziekte aanduidt. De kinderafdelingen van alle
    ziekenhuizen Oostende
-
Ziekenhuisclowns (€ 1.250) Clowns die het ziekenhuisverblijf van
    de kinderen iets aangenamer proberen te maken. Alle kinder-
    afdelingen ziekenhuizen Oostende
-
Lichtbaken Oostende (€ 2.000) “Wat licht en warmte brengen in de
    kille, sombere levensdagen van de Oostendse minderbedeelden”
- Heropbouw dorp Sri Lanka (€ 1.000) n.a.v. de Tsunami (huizen,
    boten, ...)(voor de mevrouw uit Tremelo die in verschillende
    reportages op televisie aan bod kwam)
- Speel-o-theek aangepast speelgoed voor mindervalide kinderen.
- Ariannefonds begeleiding van leukemie patiënten.
- Het Greet Rouffaer Huis opvangcentrum voor brandwonden
    patiënten
-
Blindengeleide hond voor de Vrienden der Blinden te  Koksijde 
    €10.000  
(2007-2008)

    Lees meer

 

Op 14 april 2011 vond de jaarlijkse uitreiking van de cheques voor onze sociale projecten plaats


 

Deze keer werden vijf goede doelen gesponsord voor een totaalbedrag van 6.050 euro

            Hart voor West-Vlaanderen
            Speel-o-theek Oostende
            Het studie- en opvoedingsproject de Katrol
            BLOSO kampen voor kansarme kinderen

            Steun tvv een Berkelfiets voor Carl Boenders

 

Op 19 april 2012 vond de jaarlijkse uitreiking van de cheques voor onze sociale projecten plaats

Artikel uit de Zeewacht: Kiwanis Oostende Ensor laat hart spreken

OOSTENDE - Serviceclub Kiwanis Oostende Ensor stelde donderdagavond 19 april in The Pigeon hun Champagne voor 2012 voor. De actie Champagne Kiwanis Ensor loopt van 2010 tot 2014, waarbij er elk jaar een capsule wordt gebruikt. Op die champagnecapsules staat telkens een ander onderdeel van het werk Mijn portret omringd door maskers van James Ensor. Van deze bijzondere champagneflessen, echte collectors items,  zijn er jaarlijks maar 1.000 flessen te verkrijgen. De opbrengst van de verkoop vloeit traditioneel naar het goede doel. Kiwanis Oostende Ensor overhandigde ook de cheques aan de goede doelen die het voorbije jaar steun mochten ontvangen: Hart voor West-Vlaanderen, Special Olympics, Eleminate Project (samen met Unicef ter bestrijding van tetanus in de Derde Wereld), Bloso sportkampen voor zes minderbedeelde kinderen, speel-o-theek Speelmee voor kinderen met een beperking, de school voor Bijzonder Onderwijs De Varens in Sint-Andries en het project KTA ter verfraaiing van de speelplaats. Wie een champagnefles wil, mailt naar Jan Claeys op info@tg34.be.


Foto genomen tgv de start van de "Geïntegreerde werkweek" van "De Varens".

Dit project wordt door onze club ondersteund. 

Geachte voorzitter en leden van Kiwanis Oostende Ensor,
Van ons allemaal "SUPER BEDANKT voor de mooie T-shirts !!!"
Mvg,
Julie & Charlotte

Foto genomen tgv ons bezoek aan het Centrum voor Deeltijds Onderwijs te Oostende.

Nog een project dat door onze club ondersteund wordt.
 

De leerlingen poseren in Kiwanis Oostende Ensor T-shirt

 

Foto genomen tgv de uitreiking van de cheques ter ondersteuning vd sociale projecten voor 2013

Volgende projecten worden financieel ondersteund:

Speel-O-Theek 1.000€, Bloso kampen 2.100€, Snoezelruimte Westdiep 1.000€, Jorit Viaene 300€, Special Olympics 400€, Eliminate 500€, Kiekafobie 1.000€, Sail4children 300€

 

Zeer onlangs getuigde Kris in het programma "Manneke Paul" over zijn blindengeleidehond Riky, die met sponsorgeld van onze club werd aangekocht (10.000 euro - project 2007-2008)

 

E-mail van: "De Vrienden Der Blinden - Koksijde" dd 19 jan 2009

Beste Kiwanis Ensor vrienden,
...
Als hoofdinstructeur en ook trotse baasje van Ricky (geleidehond) kan ik jullie meedelen dat wij als duo al heel wat hartjes sneller hebben doen slaan bij het geven van ondertussen al een honderdtal demonstraties.Het uitermate vriendelijk karakter, en ingebouwde turbo maakt Ricky een ideale en onvermoeibare geleidehond en demonstratiehond.
Het afgelopen jaar mochten wij ongeveer een 5000tal bezoekers ontvangen bij ons in het centrum plus de tientallen demo's buitenhuis hebben van hem een ware held gemaakt.
Dit succes is ook aan jullie te danken.
...
Vriendschappelijke groeten,
Kris

 

Kiekafobee - knuffelduik te Koksijde op 15 feb 2014

De knuffelduik was tof, mooi initiatief, leuke sfeer. Onze JP heeft in volle glorie de check van 1000€ overhandigd aan Hans Hooybergh wat met een groot applaus werd ontvangen.

Ook aanwezig waren Els Kindt (Vlaams Parlement), Hendrik Bogaert (Staatssecretaris) en Dorine Geersens (College van burgemeester & schepen Koksijde) Johan Verstreken presenteerde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAIL 4 Childeren op 31 aug 2014

15 boten waren beschikbaar !!

 
 
 
<terug