spn banner

Routebeschrijving vergaderlokaal      

 

Onze club vergadert elke eerste donderdag van de maand in het restaurant De Vlasschaard te 8400 Stene dorp (Oostende) - Oud strijderplein 5 en elke derde donderdag van de maand in het restaurant De Kromme Elleboog te 8432 Leffinge - Torhoutsesteenweg 11 telkens op 20:00 u.

Elke eerste donderdag van de maand in:

De Vlasschaard

 

Situering

Elke derde donderdag van de maand in:

Eethuis Kromme Elleboog

      

Situering


 

 

<terug