spn banner

Kalender

 

 

 

 

  • Vergaderingen

            Onze club vergadert elke eerste donderdag van de maand in het restaurant
          De Vlasschaard te 8400 Stene dorp (Oostende) - Oud strijderplein 5 en elke
          derde donderdag van de maand in het restaurant De Kromme Elleboog te
          8432 Leffinge -Torhoutsesteenweg 11 telkens op 20:00 u.

  • Kalender eigen activiteite

           Nacht van van Kiwanis Oostende Ensor 12 dec 15
                         
                 

  • Externe activiteiten kalender

       Kiwanis.be agenda - lees meer

  • Internationale kalender & belangrijke congressen

           Kiwanis One Day - lees meer

          

          Divisie Vergadering WVl Noord - lees meer

        

           Districtscongres  - lees meer

                   

           Kiwanis International Convention  - lees meer

         

 

 

            
<terug

 

Onze club vergadert elke eerste donderdag van de maand in het restaurant De Vlasschaard te 8400 Stene dorp (Oostende) - Oud strijderplein 5 en elke derde donderdag van de maand in het restaurant De Kromme Elleboog te 8432 Leffinge - Torhoutsesteenweg 11 telkens op 20:00 u.